برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عمق سنجي برف با استفاده از تداخل سنجي تفاضلي راداري و تصاوير سنجنده TERRA SAR X BAND

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: حاتمي جواد,المدرسي سيدعلي,سركارگراردكاني علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  سازمان نقشه برداري كشور
زمان:  1395دوره 23
 
 
چکیده: 

ذخيره برف در حوزه هاي کوهستاني از منابع آب مهم است. طبق برسي هاي انجام شده حدود 60 درصد آب هاي سطحي و 57 درصد آب هاي زيرزميني کشور در مناطق برف گير جريان دارند. در سال هاي اخير اهميت و کاربردهاي داده هاي روزنه ترکيبي راداري (SAR) با توجه به مزيت هاي عمده اي نسبت به ساير سيستم هاي سنجش ازدور دارند رو به فزوني بوده است در اين پژوهش ابتدا با استفاده از توليدات ماهواره MODIS و الگوريتم Snow map نقشه سطح پوشش برف و سپس با استفاده از دوازده تصوير راداري سنجنده TERRA SAR X BAND و DINSAR به گونه اي که ابتدا يک تصوير به عنوان تصوير پايه و بقيه تصاوير نسبت به تصوير اول تداخل سنجي انجام شد سپس بين مناطقي که پوشش برف بود مقدار جابه جاي بدست آمده آن ها نشان دهنده تغيرات عمق برف است و در مرحله بعد نقشه عمق برف بين مهرماه 1391 تا ارديبهشت 1392 استخراج شد.که نتايج بيان گير دقت کلي 91.3 درصد و ضريب کاپاي 84.45 نقشه سطح برف و نقشه عمق برف با ضريب تعميم 85 درصد و RMSE برابر 2.78 است که اين نتيجه که از لحاظ آمار در سطح 99 درصد معني دار بود.

 
کلید واژه: عمق برف، سنجش از دور فعال، MODIS ،TERRA X BAND، تکنيک DINSAR
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 286   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی