برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه قطر برابر سينه درختان بلوط ايراني در بخش هاي حمايتي – حفاظتي و بهره برداري (مطالعه موردي: شيرآباد استان کرمانشاه)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پروانه ايرج,وفايي ساسان,ذبيح الهي سروش
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي و مقايسه قطر برابر سينه درختان بلوط ايراني در دو بخش حمايتي – حفاظتي و بخش قابل بهره برداري و همچنين در دو کلاسه ارتفاعي مختلف، بخشي از جنگل هاي شهرستان گيان غرب، مربوط به روستاي شيرآباد در استان کرمانشاه انتخاب شد. آماربرداري با شبکه 100*150 متري انجام شد و 30 نمونه 10 آري برداشت شد. مقيسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه ايي دانکن (Duncan) و تجزيه واريانس يک عامله انجام شد. نتايج نشان داد که ميانگين قطر سينه در بخش حفاظتي – حمايتي با 12.8 سانتيمتر بيشتر از بخش بهره برداري با 12 سانتي متر مي باشد و اين اختلاف در سطح 5 درصد معني دار مي باشد. همچنين نتايج حاکي از آن است که اختلاف معني داري از نظر ميانگين قطر برابر سينه در درختان با کلاسه ارتفاعي بيشتر از 2 متر و کلاسه زير 2 متر به ترتيب با مقادير 11.8 و 11.2 سانتي متر وجود دارد. جهت بهبود وضعيت اين جنگل ها پيشنهاد مي گردد که استفاده جنگل نشينان مانند گلازني و برداشت هاي هيزمي بيشتر در بهش هاي قابل بهره برداري و دور از محدوده روستا انجام گيرد.

 
کلید واژه: بخش حمايتي – حفاظتي، بخش قابل بهره برداري بلوط ايراني، کلاسه ارتفاعي، کرمانشاه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 92   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی