برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرشکل قاره ای در منطقه برخورد مایل صفحه های زمین ساختی عربستان- اوراسیا بر اساس تنسور کرنش مستخرج از میدان سرعت ترکیبی GPS

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: راست بود اصغر*
 
 *گروه نقشه برداري، دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان نقشه برداري كشور
زمان:  1395دوره 23
 
چکیده: 

تغيير شکل اندازه گيري شده توسط شبکه هاي GPS محلي در مناطق قاره اي، تحولات زمين شناسي و زمين ساختي منطقه را نشان مي دهد. با استفاده از مشاهدات GPS مي توان به تنسور گراديان سرعت دست يافت و با محاسبه کميت هاي اسکالر مستخرج از اين تنسور مي توان به بررسي تغيير شکل قاره اي و تفسير زمين ساخت منطقه پرداخت. تعامد محورهاي فشارش بر يک گسل نشان دهنده معکوس بودن گسل خواهد بود. تعامد محورهاي کشش بر يک گسل نشان دهنده نرمال بودن گسل خواهد بود. تقاطع مايل محورهاي کشش يا فشارش بر يک گسل نشان دهنده وجود مولفه هاي شيب لغز و امتداد لغز در گسل خواهد بود. در اين تحقيق، منطقه برخورد مايل صفحات زمين ساختي عربستان و اوراسيا به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است. از ميدان سرعت ترکيبي GPS دائم و دوره اي انجام شده در اين منطقه براي محاسبه تنسور گراديان جابه جايي استفاده شده است. با استفاده از تنسور گراديان جابه جايي، محورهاي اصلي و برشي کرنش و نرخ اتساع و دوران در منطقه مورد مطالعه محاسبه شده و از اين کميت ها براي بررسي تغيير شکل ها و تفسير زمين ساخت منطقه با توجه به گسلش هاي فعال شناخته شده در منطقه استفاده گرديده است. کميت هاي ناورداي محاسبه شده، تا حد زيادي با ساختارهاي زمين شناسي منطقه توزيع برخورد مطابقت دارند. به عنوان مثال جهت و مقدار نرخ هاي دوران برآورد شده مقاومت پوسته درياي خزر را در مقابل تغيير شکل ناشي از برخورد صفحات عربستان و اوراسيا نشان داده و وجود گسلش هاي امتدادلغز چپ گرد در راستاي شمال غرب- جنوب شرق در البرز غربي و گسلش هاي امتدادلغز راست گرد در راستاي شمال شرق- جنوب غرب در البرز شرقي را تاييد مي کند. نرخ هاي اتساع محاسبه شده نيز نشان دهنده انقباض در منطقه بوده که با برخورد صفحات عربستان و اوراسيا قابل توجيه بوده و مويد وجود گسلش هاي معکوس در منطقه است.

 
کلید واژه: تنسور کرنش، نرخ دوران و اتساع، برخورد مايل، GPS
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی