برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش گال هاي بلوط در حمايت از اجتماعات زيستي ساكن در آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيروزي فاطمه*,توكلي مجيد
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

يک درخت بلوط زيستگاه و ميزبان صدها گونه پستاندار، پرنده، خزنده، حشرات، عنکبوتها، مايت، گلسنگ، خزه ها، قارچ ها و موجودات ديگر مي باشد در واقع يك آشيانه اكولوژيك براي بسياري از موجودات است. برخي از اين موجودات زنده درخت بلوط را وادار به ساخت گالهاي مختلفي مي كنند. در ميان آنها يک گروه بزرگي از زنبورهاي گالزا (Hymenoptera; Cynipidae: Cynipini) وجود دارد و بر اساس مطالعاتي كه طي دهه اخير انجام داده ايم بيش از 80 گونه از اين زنبورهاي گالزاي بلوط در عرصه هاي جنگلي زاگرس را معرفي نموده ايم. تعدادي از اين زنبورهاي براي دنياي علم جديد بوده و انحصاري اين منطقه اند و براي اولين بار گزارش شده اند. هر گونه از اين زنبورهاي گالزاي بلوط قادرند تنها بر روي بخش هاي خاصي از يک درخت و حتي روي گونه هاي خاصي از بلوط ايجاد گال كنند كه اين گالها داراي ارزش هاي اكولوژيكي، دارويي و صنعتي مي باشند. گالها يك پناهگاه و انبار غذايي براي لارو زنبورها و ساير موجودات ساكن در آنها هستند. در مطالعات انجام گرفته مشاهده گرديد اجتماعات زيستي مختلف ديگري از زنبورهاي پارازيتوئيد (Parasitoid wasps)، مهمان (Inquiline wasps) در داخل گالها مستقر مي باشند و تا به حال بيش از 70 گونه حشره (پارازيتوئيد و مهمان)، از گال هاي بلوط منطقه رويشي زاگرس جمع آوري، شناسايي و گزارش نموده ايم. غنا و تنوع گونه اين گروه از حشرات در مقايسه باكل منطقه غرب پالئاركتيك بي نظير است. بررسيهاي انجام شده نشان داد گالهاي سي نيپيده از يک تنوع زيستي و سيستماتيکي جمعيتي که بسيار زيبا بنا نهاده شده اند پشتيباني و حمايت مي کنند و درختان بلوط اولين توليد کنندگان آن مي باشند، زنبورهاي گالزا وهم سفره به عنوان اعضا جدا کننده موجود در گال و زنبورهاي پارازيت، پرداتورها و قارچ ها تحت عنوان دشمنان طبيعي و ديگر حشرات و بند پايان از عناصر ترکيبي موجود در گال هاي بلوط هستند. تهيه چك ليست از صدها گونه هاي موجودات ساكن و يا مرتبط با گال هاي بلوط بيانگر تنوع زيستي و اهيت و ارزش وجود يك زيستگاه براي آنها بنام درخت بلوط است كه متاسفانه به ندرت مورد توجه ما واقع مي شود.

 
کلید واژه: اجتماعات زيستي، بلوط، جنگلهاي زاگرس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 319   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی