برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مقدماتی علل خشکیدگی و زوال درختچه های ارژن در استان لرستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيروزي فاطمه*,توكلي مجيد
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
چکیده: 

درختچه هاي ارژن از گونه هاي با ارزش و بي نظير گياهي هستند متعلق به خانواده (Rosacae) كه رويشگاه اصلي آن در ايران، رشته كوه هاي زاگرس و البرز است. اما امروزه اين گونه با ارزش جنگلي در بعضي از مناطق جنگلي و مرتعي استان لرستان درحال نابودي و انقراض مي باشد. نام ارژن در منطقه براي بادام هاي كوهي گونه هاي: Amygdalus lycioides Amygdalus orientalis ,Amygdalus hussknechtii و ساير زير گونه هاي آنها اطلاق مي شود. ارژن ها داراي ارزش اكولوژيكي، ژنتيكي و اقتصادي (بهره برداري از ميوه و بذر) زيادي در منطقه مورد مطالعه مي باشند. ارژن ها به ندرت به صورت خالص و اغلب آميخته با گونه هايي نظير شن، كيكم، زالزالك، دافنه و گون گزي ظاهر مي شوند. درختچه هاي ارژن گونه بومي اين منطقه هستند و داراي قابليت، توان و پتانسيل طبيعي براي مقابله با عوامل بيماري زا و حشرات بوده، ولي متاسفانه امروزه به دنبال تنش هاي محيطي و اكولوژيكي مثل تغيير اقليم و كليما، خشكسالي ها، فعاليت حشرات برگخوار، چوبخوار و گياه نيمه انگل دارواش هر ساله تقريبا خسارات دائمي و به درجات مختلف به اين گياه تحميل مي كنند به طوريكه اغلب درختان ارژن معيوب، خشكيده و دچار زوال كامل شده اند.بررسي انجام گرفته طي سالهاي 1389-1390 نشان مي دهد، مهمترين عوامل موثر در نابودي ارژنها، حشراتي هستند كه به صورت آفات درجه اول و دوم در بعضي از مناطق روي اين گياهان فعاليت دارند و موجوديت اين درختچه ها را به شدت تهديد مي كنند. از آفات درجه اول: لارو هاي متعلق به يك شب پره بنام:

Lasiocampa nana (Staudinger, 1887), (Lepidoptera: Lasiocampidae)

و از. آفات درجه دوم: عامل چوبخوار، سوسك سخت بالپوشي است بنام:

Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758), (Coleoptera: Buprestidae)

علاوه بر حشرات يكي ديگر از عوامل مهم و موثر درخشكيدگي ارژنها، گياه نيمه انگل دارواش است. شدت آلودگي ارژن ها به دارواش در بعضي نواحي كم، متوسط و يا شديد مي باشد.گونه دارواش جوامع جنگلي منطقه، گونه مي باشد Loranthaceae از خانواده (Boiss. & Buhse) Loranthus grewingkii.

 
کلید واژه: درختچه هاي ارژن، علل خشكيدگي، لرستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 432   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی