مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان به کمک RS و GIS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بيات رضا*,جعفري اردكاني علي,شاه كرمي عزيزاله
 
 *پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

با توجه به اهميت موضوع فرسايش و رسوب، لازمه برنامه ريزي و اتخاذ تصميم براي مديريت آنها، آگاهي از ميزان فرسايش و توليد رسوب، شناسايي مناطق بحراني و اولويت بندي آنها براي اجراي برنامه ها و اقدامات آبخيزداري است. براي بررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان با استفاده از مدل EPM و فناوري هاي نوين RS و GIS اقدام شد. نتايج نشان مي دهد ميانگين ضريب فرسايش 0.58، ميانگين شدت فرسايش 13.9 تن در هکتار و 54.5 درصد از سطح استان در طبقه فرسايش زياد قرار دارد. عمده مناطق داراي اولويت جهت برنامه ريزي و حفاظت خاک و منابع طبيعي در جنوب و جنوب غرب استان پراکنده است.

 
کلید واژه: اولويت بندي، رسوب، فرسايش، لرستان، مدل، EPM
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 77   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی