نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی قابلیت های تصاویر ماهواره ای و GIS در بررسی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی (مطالعه موردی شهر یزد)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: المدرسي سيدعلي,محمدي نصرآبادي مجتبي,بوئي آبادي مجتبي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان نقشه برداري كشور
زمان:  1395دوره 23
 
چکیده: 

بر اثر فعاليت هاي انساني و پديده هاي طبيعي چهره زمين همواره دستخوش تغيير مي شود.در اين ميان استفاده از تکنولوژي سنجش از دور به عنوان بهترين وسيله براي آشکارسازي و ارزيابي تغييرات شناخته شده است چرا که با پيشرفت هاي انجام گرفته در اين تکنولوژي و توليد تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک طيفي و مکاني بالا و همچنين انواع تکنيک هاي پردازش تصوير مي توان تغييرات کاربري اراضي را برآورد نموده و نسبت به مديريت آنها اقدام نمود. در تحقيق حاضر تغييرات کاربري اراضي شهري يزد، و تغييرات پوشش گياهي آن، از تصاوير ماهواره TM سنجنده لندست در دو تاريخ 06/03/ 1369 (سال 1990) و 30/02/1392 (سال 2013) استفاده شده است و پس از انجام پيش پردازش ها تصاوير با روش حداکثر احتمال طبقه بندي و نقشه کاربري اراضي توليد شده است همچنين نقشه پوشش گياهي با استفاده از شاخص NDVI استخراج گرديد. سپس با بازديد ميداني صحت نتايج ارزيابي شده است. صحت کلي طبقه بندي براي تصوير سال 1990 و 2013 به ترتيب معادل 0.91، 0.84 و ضريب کاپاي 0.88، 0.79 بدست آمد که قابل قبول مي باشد. همچنين در نقشه حاصل از شاخص NDVI مساحت کلاس هاي پوشش گياهي شهر يزد، کلاس 1- تا 0.1 از سال 1990 تا 2012 از ميزان 2353 هکتار به 4754 افزايش چشمگيري به اندازه 22.97 درصد داشته است. به همين ترتيب مساحت کلاس 0.1 تا 0.4 از 5640 به 3464 کاهش يافته است. از آنجايي که اين طبقه از پوشش، قسمت اعظم طبقات را در بر ميگيرد و به نسبت پوشش متوسط مي باشد بنابراين کاهش آن به اندازه 20.8 درصد به معناي از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه مي باشد.

 
کلید واژه: کاربري اراضي، شناسايي تغييرات، شاخص پوشش گياهي، طبقه بندي حداکثر احتمال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 226   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی