برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین پوشش گیاهی به روش رگرسیون خطی و غیرخطی با استفاده از تصاویر Landsat و IKONOS

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليمي كوچي جميله,ابراهيمي پيام*,سليمي كوچي حمزه
 
 *دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  سازمان نقشه برداري كشور
زمان:  1395دوره 23
 
چکیده: 

کيفيت زندگي در محيط شهري رابطه نزديکي با وجود پوشش گياهي دارد. بنابراين تهيه نقشه پوشش گياهي براي برنامه ريزي و مديريت شهر امري حياتي است. روش اصلي مورد استفاده در اين مطالعه جهت تخمين درصد پوشش گياهي شهر شيراز استفاده از رگرسيون آماري مي باشد که بين درصد پوشش گياهي و شاخص هاي گياهي و يا مقادير باندها ارتباط برقرار مي کند. درصد پوشش گياهي واقعي در اين تحقيق از تصوير Ikonos استخراج گرديد و با بررسي مدل آناليز اختلاط طيفي پوشش گياهي با استفاده از رگرسيون خطي و غيرخطي درجه 2 و اعمال شاخص هاي گياهي NDVI، TDVI، SAVI، MSAVI، ARVI،qNDVI  و شاخص qSAVI و همچنين روش شبکه عصبي مصنوعي، ضرايب رگرسيون بدست آمد و دقت مدل هاي به کار گرفته شده در منطقه ي مورد مطالعه مشخص گرديد. روش شبکه عصبي مصنوعي ضريب همبستگي 0.8546 و RMSE برابر با 0.17 بين درصد پوشش گياهي به دست آمده از تصوير Ikonos با استفاده از طبقه بندي Isodata و درصد پوشش گياهي به دست آمده از تصوير Landsat را نشان مي دهد. پس از آن روش رگرسيون غيرخطي با استفاده از شاخص NDVI مي باشد که همبستگي 0.848 را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: آناليز، اختلاط طيفي، پوشش گياهي، شيراز، ماکزيمم شباهت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 147   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی