نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 جهت پایش روند رشد نیشکر (مطالعه موردی کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي شرفي حسين*,شادمان ويسي,زارعي شعبان
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان نقشه برداري كشور
زمان:  1395دوره 23
 
چکیده: 

در کشاورزي پايداري، اطلاعات به يکي از نهاده هاي اصلي توليد بدل شده است، چراکه نظام هاي کشاورزي پايدار بيشتر اطلاعات بر هستند تا نهاده بر. از اين رو سنجش از دور فن آوري بسيار مفيدي است که با داشتن خصوصياتي نظير فراهم ساختن يک ديد وسيع و يکپارچه از يک منطقه (با توجه به کشت تک محصولي نيشکر در سطح وسيع)، قابليت تکرارپذيري، سهل الوصول بودن اطلاعات و دقت بالاي اطلاعات حاصله، صرفه جويي در زمان بر ساير روش ها ارجحيت داده مي شود و ابزاري مفيد در کشاورزي دقيق مي باشد. ترکيب نتايج حاصل از مشاهدات و اندازه گيري هاي مزرعه اي با داده هاي سنجش ازدور مي تواند نقشه هاي به هنگام جهت پايش و نمايش روند تغييرات رشد نيشکر جهت را ارائه نمايد. استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي  (NDVI)که امروزه در سطح وسيعي از آن ها استفاده مي شود مي تواند براي کمي کردن توليد نيشکر و شکر به کار گرفته شود. تحقيق حاضر با انگيزه ي بررسي نقش داده هاي ماهواره اي "لندست 8" جهت نظارت بر روند رشد در مزارع نيشکر کشت و صنعت اميرکبير اهواز در سال زراعي 1394 انجام گرفت. هدف يافتن روشي سريع همراه با دقتي قابل قبول براي شناسايي و طبقه بندي پوشش گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و اندازه گيري هاي ميداني بود. بررسي نتايج نشانگر همبستگي مثبت و معني داري بين ارتفاع ساقه نيشکر و شاخص پوشش گياهي (NDVI) حاصل از تصاوير ماهواره اي مي باشد .(R2=0.72) اين مطالعه نشان مي دهد که امکان پايش روند رشد نيشکر توسط بررسي تصاوير ماهواره لندست  (L8 OLI/ TIRS ,L8 OLI/ TRIS pre-WRS-2) 8جود دارد. (جايگزين روش موجود که بسيار هزينه و زمان بر مي باشد .(

 
کلید واژه: ارتفاع ساقه نيشکر، تصاوير ماهواره لندست 8، شاخص پوشش گياهي، سنجش از دور، سيستم کراپ لاگ نيشکر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 198   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی