برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رسته بندي پوشش گياهي ذخيره گاه جنگلي ارغوان در استان ايلام با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرزايي جواد*,مهدوي علي
 
 *گروه جنگل و مرتع، دانشگاه ايلام
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور بررسي پوشش گياهي و تفكيك گروه هاي اكولوژيك گياهي منطقه حفاظت شده دره ارغوان در شمال استان ايلام، مطالعه اي در بخشي از اين جنگل ها به مساحت 170 هکتار انجام شد. جهت انجام اين تحقيق از پلات هاي مربعي شکل به مساحت 400 متر مربع براي پوشش درختي و 2.25 متر مربع براي پوشش علفي که به روش ترانسکت پياده شده بودند، استفاده گرديد. در داخل هر پلات علاوه بر گونه هاي درختي، درختچه اي و علفي، عوامل فيزيوگرافي (شيب، جهت و ارتفاع) و عناصر خاکي (وزن مخصوص ظاهري، بافت، شوري، اسيديته، ماده آلي، پتاسيم، کلسيم، نيتروژن، فسفر) نيز برداشت شد. نتايج مربوط به بررسي پوشش گياهي منطقه نشان داد که در مجموع 88 گونه علفي، 5 گونه درختي، 7 گونه درختچه اي، 3 گونه بوته اي وجود دارند که متعلق به 81 جنس و 29 خانواده مي باشند. بر اساس نتايج آناليزهاي چند متغيره چهار رويشگاه را تفكيك شد که رويشگاه بادام (Amygdalus scoparia) با ارتفاع از سطح دريا همبستگي مثبت داشت، در حالي كه رويشگاه گيلاس وحشي (Cerasus microcarpa) با مواد آلي خاك همبستگي مثبت و با ارتفاع از سطح دريا همبستگي منفي داشت. رويشگاه انجير (Ficus carica) در مناطق صخره اي تشكيل شده در حالي كه رويشگاه بلوط ايراني (Quercus brantii) در نقطه مقابل اين رويشگاه و روي خاك هايي با ميزان رس و وزن مخصوص ظاهري بيشتر تشكيل مي شود. مهمترين عوامل موثر در رسته بندي پوشش اين منطقه، ارتفاع از سطح دريا، بافت، وزن مخصوص ظاهري و ماده آلي گزارش شد.

 
کلید واژه: آناليز چند متغيره، ايلام، پوشش گياهي، دره ارغوان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 88   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی