برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي پايداري توده هاي جنگلي زاگرس در شرايط متفاوت دخالت انساني (مطالعه موردي: سامان عرفي کارزان ايلام)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ملك نيا رحيم*,عزيزي رضا
 
 *دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

جنگل هاي زاگرس از نظر حفاظت از منابع آب و خاک داراي اهميت بالايي مي باشند. اين جنگل ها از دير باز براي چراي دام، برداشت چوب و زراعت در زير آشکوب مورد استفاده و بهره برداري قرار گرفته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير استفاده سنتي از جنگل هاي زاگرس بر پايداري و خصوصيات توده هاي جگلي زاگرس مياني در سامان عرفي کارزان در استان ايلام صورت گرفته است. براي رسيدن به اين هدف، تعداد 28 قطعه نمونه مستطيلي شکل 20 آري برداشت شد. در هر قطعه نمونه، قطر برابر سينه، مبدا زادآوري، نوع گونه، فرم رويشي، ارتفاع کامل، قطر بزرگ تاج و قطر عمود بر آن برداشت و با انتقال به کامپيوتر تجزيه و تحليل شدند. نتايج بررسي نشان مي دهد که بيشترين نسبت توده هاي اين منطقه به صورت جست گروه (شاخه زاد) بوده و درصد درختان تک پايه (دانه زاد) پايين مي باشد. پراکنش قطري پايه هاي بلوط که عنصر اصلي اين جنگل ها مي باشد در درختان تک پايه به صورت توزيع نرمال و مشابه با جنگل هاي همسال و در حالت جست گروهي، توزيعي کم شونده و مشابه با توزيع جنگل هاي ناهمسال مي باشد. مقايسه اين وضعيت با توده هاي مطالعه شده در مناطق با دخالت کمتر انسان نشان دهنده اين امر است که اين شرايط در اثر دخالت و استفاده مردم محلي ايجاد شده است. اين وضعيت در کنار عدم زادآوري، استمرار اين توده ها را در بلند مدت تهديد مي کند.

 
کلید واژه: استمرار جنگل، زاگرس، سامانه عرفي، کشاورزي زير آشکوب، مديريت سنتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 164   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی