برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مناسبات حق و تکليف در اسلام و حقوق بشر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيکخواه رضا,صادقي حبيب
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي تبيين حقوق شهروندي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهي آذربايجان غربي
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

بررسي تطبيقي دو مفهوم حق و تكليف در دو حوزه حقوق گسترده اسلام و حقوق بشر و تلازم و تضايف آنها از مباحث روز فلسفه حقوق مي باشد. با اين حال در اين مقاله سعي شده تا با تعيين حد و حدود معناي حق در لغت و اصطلاح به اين نتيجه دست يافته شود که بسياري از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر از جمله جوازهاي حکمي در حقوق اسلام بشمار مي رود و در ادامه به تفاوت دو اصطلاح حق و حکم با حق و تکليف پرداخته شده است. از نظر مباني به نظر مي رسد تفاوت بنيادين بين مباني حق در اسلام و حقوق بشر وجود داشته باشد چرا که در نهايت مباني حق در اسلام به خالق منتهي مي شود و در حقوق بشر به انسان، و از آنجاييکه قوانين و دستورات شارع در مجموعه تحت عنوان دين گردآوري گرديده به اين سوال که: دينداري حق است يا تکليف؟ مختصرا پاسخ داده و از برداشت نادرست تکليف مداري اديان بنحو مطلق پاسخ داده شده است با اين همه وقتي سخن از تلازم حق و تکليف در حقوق مزبور مي شود بناچار بايد بين دو مقام قايل به تفکيک شد، در مقام اول يعني ارتباط انسان با خالق جهان هستي به سختي مي توان سخن از تلازم حق و تکليف راند خاصه آنکه خالق هستي را حق مطلق نام نهاده و در نتيجه بار کردن تکليف از سوي مخلوق بر دوش خالق امري بس غريب مي نمايد با اين همه تکليف خالق در ارايه و نشان دادن راه با توجه به قبح عقاب بلابيان امري مفروغ عنه تلقي ميگردد اما در ارتباط با مقام دوم يعني ارتباط بين انسانها (شهروندان) بدون ترديد مي توان به تلازم حق و تکليف قايل شد چرا که سخن گفتن از حقي که در برابر آن تکليفي وجود نداشته باشد بسيار سخت و دشوار است حال تکليف مثبت باشد يا سلبي و آنجا که برخي از محققان براي عدم تلازم حق و تکليف به حق ابراء ذمه از جانب ذيحق اشارت مي نمايند به اسقاط حق اشاره دارند نه به احقاق حق. لازمه هر حق آن است که مکلف توان اجراي آن را داشته باشد در نتيجه نبايد بين حق و توان اجراي آن قايل به اين هماني شد و نهايت اينکه به نظريات رايج در ارتباط با تلازم حق و تکليف پرداخته و از نظريه تلازم مطلق حق و تکليف در حوزه حقوق شهروندان در اسلام و حقوق بشر دفاع شده است.

 
کلید واژه: حق،حقوق اسلام، حقوق بشر، حکم، تکليف، تلازم و تضايف
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 979   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی