برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي ارتفاع گياه مرتعي Hordeum bulbosum در تحت اشکوب درختان بلوط غرب و سوزني برگان دست کاشت (مطالعه موردي: پارک جنگلي خرم)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كيامنش پروين*,توكلي مهديه
 
 *اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق ابتدا اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به هوا و اقليم و پوشش گياهي منطقه شد. سپس 4 تيمار در زير تاج پوشش درختان (بلوط شاخه زاد، بلوط دانه زاد و سوزني برگ) و خارج تاج پوشش مورد بررسي قرار گرفت. محل نمونه برداري ها به روش سيستماتيك - تصادفي انتخاب شد. در داخل پلات هاي مستقر شده به طور تصادفي اقدام به اندازه گيري ارتفاع Hordeum bulbosum شد. براي تجزيه واريانس از نرم افزار MSTAT-C گرديد و مقايسه ميانگين ها با آزمون دانکن انجام گرفت. نتايج نشان مي دهد كه ارتفاع جو پياز دار در چهار تيمار مختلف در سطح يک درصد اختلاف معني داري دارد. به طوري که در زير درختان بلوط بيشترين ارتفاع مشاهده گرديد و در منطقه شاهد و زير گونه هاي غير بومي ارتفاع کمتر بود.

 
کلید واژه: ارتفاع، بلوط، خارج تاج پوشش، سوزني برگان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 89   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی