برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدلسازی رشد و توسعه شهر یزد به کمک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مشتاقيون مريم,المدرسي سيدعلي,جمالي علي اكبر,تاج آبي مسعود
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  سازمان نقشه برداري كشور
زمان:  1395دوره 23
 
 
چکیده: 

در دهه اخير رشد سريع شهرها در کشورهاي در حال توسعه به يک مساله جدي تبديل شده است. بنابراين، بازبيني دائمي فرآيندهاي ديناميک شهري با توجه به توسعه در گذشته و پيش بيني آن در آينده، اجتناب ناپذير است. در مقاله حاضر اقدام به بررسي تغييرات بافت شهر يزد در بازه هاي زماني 21 ساله بين سال هاي 1999 تا 2013 گرديده و با استفاده از روش مارکف (MARKOV)  و اوتوماتاي سلولي (CA-MARKOV) اقدام به پيش بيني بررسي رشد و تغيير بافت شهر يزد براي سال 2020 گرديد. در اين مطالعه از تصاوير مربوط به ماهواره لندست سال هاي 1999، 2006 و 2013 استفاده و 4 کلاس کاربري هاي اراضي شامل اراضي کشاورزي- باغات، ساخته شده- مسکوني، راه ها و باير با استفاده از روش بيشترين شباهت استخراج گرديد. براي ارزيابي دقت مدل هاي استفاده شده در اين مقاله اقدام به ارزيابي خروجي مدل با نقشه تهيه شده سال 2013 گرديد. صحت مدل اوتوماتاي سلولي  CA-MARKOVدر ارزيابي توسعه شهر يزد حدود 73 درصد محاسبه گرديد. طبق برآورد صورت گرفته شهر يزد در سال 2020 نسبت به سال 1999 حدود 16 رشد اراضي شهري خواهد داشت و مساحت اراضي مسکوني در سال 2020 به بيش از 51 درصد محدوده مطالعاتي خواهد بود. همچنين در اين مدت به ميزان 14 درصد از مساحت اراضي کشاورزي کاسته خواهد شد که عملا حذف اراضي کشاورزي به نفع ساخت و سازي شهر يزد رشد شتابان را نشان مي دهد. همچنين پيش بيين مي شود در آينده جهات توسعه شهر يزد در وهله اول به سمت جنوب غرب و سپس به سمت شهر تفت خواهد بود.

 
کلید واژه: اوتوماتاي سلولي، توسعه شهري، کشف تغييرات، مارکف، مدل سازي، يزد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 98   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی