برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه پوشش گیاهی حوزه آبخیز کوه کلا از توابع شهرستان خر م آباد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهرنيا محمد*
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
چکیده: 

مساحت حوزه 34000 هكتار است و قسمت اعظم ارتفاعات اين منطقه برفگير مي باشند. اين حوزه داراي دو اقليم كاملا متفاوت بوده، كه اين تفاوت اقليم باعث ايجاد تنوع پوشش گياهي گرديده است. اين تحقيق با هدف شناسايي گونه هاي گياهي، معرفي فلور، تعيين شكل هاي زيستي و پراكنش جوامع گياهي حوزه آبخيز كوه كلا انجام گرفته است. از 230 گونه و زير تقسيمات گونه اي منطقه، 2 گونه سرخس، 51 گونه تك لپه اي و 187 گونه دو لپه اي هستند. اين گونه ها به 164 جنس و 49 تيره تعلق دارند. مهمترين تيره هاي گياهي منطقه از نظر تنوع گونه اي به ترتيب عبارتندAsteraceae : (31 گونه)، Liliaceae (20 گونه)،  Poaceae(20 گونه)،  Brassicaceae(16 گونه)، Fabaceae (15 گونه). 109 گونه (47.4 درصد) فلور منطقه انحصاري ناحيه ايران-توراني است، كه از اين تعداد 33 گونه اندميك ايران مي باشند.

 
کلید واژه: فلور، شكل زيستي، كوروتيپ، حوزه آبخيز كوه كلا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 111   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی