مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي روند تغييرات کمي و کيفي گونه پسته وحشي (pistacia atlantica) در جنگلهاي قلاجه کرمانشاه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زهره وندي علي اصغر*
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

از گونه هاي با ارزش و مهم اين جنگل ها پسته وحشي يا بنه (Pistacia atlantica) بعنوان گونه اي بردبار و مقاوم كه داراي اهميت مادي و معنوي بسياري مي باشد، شناخته شده است. صمغ حاصل از اين گونه بعنوان مواد اوليه در صنايع غذايي، دارويي و صنعتي در داخل و خارج از كشور مورد توجه است. بنابر اين نقش موثري در ساختار اقتصادي جنگل نشينان و روستاييان مناطق بنه خيز دارد. حال آنكه بدليل عدم برنامه ريزي صحيح و اصولي از يك سو و بهره برداري بي رويه و چراي دام از سوي ديگر، در معرض تخريب جدي قرار گرفته است. ميزان تغييرات کمي و کيفي بنه در فاصله زماني پنجاه ساله طي سه دوره آماربرداري از محدوده موردنظر در جنگل قلاجه با اجراي روش آمار برداري ترانسکت بر روي عکسهاي هوايي سالهاي 1334 و 1369 و واقعيت زميني در زمان حال، با برآورد تعداد در هکتار و سطح تاج پوشش در هکتار بنه مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه اين تحقيق نشان ميدهد که تعداد در هكتار بنه در مدت 50 سال گذشته تغيير محسوسي نداشته، ولي سطح تاج پوشش در هكتار بنه مشخصا كاهش داشته است.

 
کلید واژه: آماربرداري، پسته وحشي، ترانسكت، جنگل هاي زاگرس، عكس هوايي‏
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی