برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي نقش الگوهاي پايدار (جنگل) نقشه کاربري اراضي در تعادل زيست بوم جهت تحقق مديريت پايدار منابع طبيعي با رويکرد اصول اکولوژي سيماي سرزمين (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كرمي آرش*,فقهي جهانگير
 
 *دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

امروزه پايش و تغييرات کاربري هاي جنگلي بعنوان اجزا اصلي ايجاد ثبات و پايداري سيماي سرزمين ضروري به نظر مي رسد اين تحقيق با توجه به اهداف آن جهت بررسي ساختار سيماي سرزمين و اهميت ناحيه رويشي زاگرس، در استان کهگيلويه و بويراحمد انجام گرفت، در اين تحقيق از آناليز سنجه هاي سيماي سرزمين در ترکيب با روش آناليزگراديان در محيط Fragstats استفاده شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که هرچه درصد و تراکم مناطق مسکوني در منطقه بيشتر باشد: 1) تراکم لکه افزايش مي يابد، 2) سنجه شکل لکه ها افزايش مي يابد. 3) اندازه لکه کاهش مي يابد. 4) اتصال و پيوستگي سيماي سرزمين هم کاهش مي يابد. همچنين سنجه درصد پوشش کاربري نشان داد که بيشترين درصد کاربري ها به ترتيب مربوط به کاربري هاي جنگلي، مرتعي و کشاورزي مي باشد، نتايج سنجه هاي توزيع و پراکنش مکاني، الگوي پراکنش لکه ها را در اين استان کپه اي نشان مي دهد.

 
کلید واژه: اکولوژي سيماي سرزمين، کاربري اراضي، آناليز مکاني، FRAGSTATS، سنجه ها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 103   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی