برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهترین زمان قلمه گیری و مناسبترین غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA) در ریشه زایی قلمه های درختچه دارویی مورد (.myrtus communis L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حيدرپورمنفرد امين*,دريکوندي آرش,خادمي كريم,مرادزاده فردين,جعفري سرابي حمزه,فضل الهي مريم
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور يافتن روش مناسب جهت افزايش درصد ريشه زايي قلمه هاي درختچه مورد در گلخانه انجام شده است. بدين منظور، قلمه هايي به طول 15-12 سانتيمتر از شاخه هاي يكساله درختچه مورد در اوايل ماه هاي آبان، دي و اسفند تهيه گرديد و پس از اعمال تيمار اكسين ايندول بوتريک اسيد به غلظت صفر، 200، 1000، 2000 و 4000 ميلي گرم در ليتر به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي در سه تكرار و تعداد 30 قلمه در هر تكرار تحت شرايط مه افشاني نوبتي در بستري ماسه اي كشت گرديد. پس از گذشت 90 روز، تعداد قلمه هاي رشد كرده و تعداد قلمه هاي ريشه دار شده ثبت گرديد. نتايج نشان داد كه بهترين زمان براي گرفتن قلمه، اوايل آبان بود و تيمار ايندول بوترتيكواسيد به غلظت 2000 ميلي گرم در ليتر بيشترين تاثير را در افزايش ريشه زايي قلمه هاي درختچه مورد داشت.

 
کلید واژه: ايندول بوتريك اسيد، جوانه زني، قلمه گيري، هورمون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 216   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی