برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش آمایش سرزمین در حفاظت از پوشش گیاهی عرصه های جنگلی و مرتعی زاگرس میانی (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوهدشت لرستان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كرميان رضا*,اونق مجيد,پيامني كيانفر
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

استفاده از زمين و نحوه انتخاب آن براي مصارف گوناگون بستگي به چند عامل مهم دارد كه عبارتند از: توپوگرافي، آب و هوا، خاك، منابع آب و شايد از همه مهمتر وضعيت اقتصادي و اجتماعي و يا نياز انسان از سويي نحوه استفاده از زمين كه خود تعيين كننده مختصات اكوسيستم است كه نتيجه آن وضعيت فرسايش، هرزآب، سيلاب و تخريب زمين و پوشش گياهي را مشخص مي سازد. انسان با تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي بهره برداري از سرزمين پيش از پيدايش دانش آمايش، سعي در استفاده مطلوب از منابع سرزمين براي مصارف عمده داشته است. بخاطر دخالت ندادن استعداد طبيعي سرزمين اغلب دچار گرفتاري شده در نتيجه بدنبال اجراي طرحها، خرابي محيط زيست عايد انسان شده است (مخدوم، 1372). در آمايش حوزه آبخيز كوهدشت كه مساحت آن 456 كيلومتر مربع است، نقشه هاي طبقات ارتفاعي، درصد شيب، جهت هاي جغرافيايي، ويژگي هاي خاكشناسي، تيپ و تراكم پوشش گياهي با هم تركيب شده، نقشه نهايي واحدهاي زيست محيطي به دست آمد. همچنين ويژگي هاي اقليم شناسي، منابع آب، شبكه جاده و نقشه وضعيت فعلي بيابانزايي براي هر واحد ثبت گرديد و مطالعات اقتصادي و اجتماعي از طريق پرسشنامه انجام شد. در نتيجه فرآيند آمايش سرزمين، 793 واحد زيست محيطي مشخص گرديد. ارزيابي و طبقه بندي توان توسعه آبخيز كوهدشت، از طريق مقايسه ويژگيهاي اكولوژيكي هر واحد زيست محيطي با مدل اكولوژيكي كاربري ها انجام شد. سپس ويژگيهاي اكولوژيكي پايدار و ناپايدار هر واحد زيست محيطي و كاربري فعلي آن مشخص گرديد.درهريك از واحد هاي زيست محيطي نيز ارزيابي توان اكولوژيكي براي كاربريهاي كشاورزي، مرتعداري، جنگلداري، توريسم گسترده، توسعه شهري، آبزي پروري و حفاظت صورت پذيرفت و با تلفيق ارزيابي با نياز اقتصادي و اجتماعي منطقه، كار آمايش سرزمين حوزه به پايان رسيد در نتيجه از كل مساحت منطقه 43.8 درصد به كشاورزي، 17.5 درصد به مرتعداري، 3.48 درصد به جنگلداري، 12.5 درصد به تفرج گسترده، 0.3 درصد به توسعه شهري و 22.5 درصد به حفاظت اختصاص پيدا كرد. سپس با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده دوسناريوي مديريتي با تاكيد به كاهش مصرف آب و كم آبياري دربخش كشاورزي، مديريت چرا، كاهش بوته كني و كاهش تعداد دام در بخش مرتع و استفاده از صنعت توريسم و گردشگري و توسعه شهري براي افزايش درآمد و كاهش مهاجرت به منظور جلوگيري از گسترش خطر تخريب اراضي تدوين گرديد.

 
کلید واژه: آمايش سرزمين، تخريب پوشش گياهي، توان اكولوژيكي، تخريب اراضي، كوهدشت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 171   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی