برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کمی و کیفی توده های شاخه زاد بلوط ایرانی در اراضی تپه ماهوری (مطالعه موردی جنگل های سامانه عرفی چشمه برد زاگرس مرکزی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: کريمي کيا حميديه*,سوسني جواد,شعبانيان نقي
 
 *دانشگاه کردستان
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
 
چکیده: 

جنگل هاي زاگرس اگر چه از نظر توليد چوب مطرح نيستند، اما از جنبه هاي زيست محيطي نقش مهمي دارند. بررسي کمي وکيفي اين جنگل ها از مقدمات حل مسائل اکولوژيکي و مديريتي مي باشد. هدف، بررسي کمي و کيفي جنگل هاي زاگرس مرکزي است تا براي مديريت مناسب سامانه گام برداشت. در نتيجه جنگل هاي منطقه چشمه برد انتخاب، اطلاعات موردنياز در شبکه آماربرداري (200*500) به صورت تصادفي منظم برداشت شد. براي تحليل از روش قطعه نمونه با مساحت ثابت استفاده شد. متوسط تاج پوشش 14.03 مترمربع، تعداد اصله درخت در هکتار 57 به دست آمد توده شاخه زاد تخريب يافته که تجديد حيات در آن به کندي صورت مي گيرد.

 
کلید واژه: بررسي کمي و کيفي، توده شاخه زاد، جنگل هاي زاگرس، زيست محيطي، متوسط تاج پوشش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 85   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی