برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و تحلیل فرهنگی زنان قربانی همسر آزاری با رویکرد سلامت روان کلانشهر تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بناني مليحه*
 
 *تهران، شهرک غرب، خيابان زرافشان شمالي، کوچه بنفشه، پلاک 11
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

با وجود دگرگوني در ساختار فرهنگي و عملکردهاي خانواده، بي ترديد خانواده هم چنان يکي از ارکان و نهادهاي اصلي جامعه به شمار مي رود. اهميت خانواده از اين رو است که نه تنها محيط مناسبي براي همسران به شمار مي آيد، بلکه وظيفه جامعه پذيري و تعليم و تربيت نسل هاي آتي را نيز بر عهده دارد. اهميت والاي خانواده زماني بهتر درک مي گردد که به کارکرد هاي اساسي و بنيادين آن توجه نمائيم. يکي از اين کارکردهاي اصلي، تکوين و شکل دهي شخصيت هاي افراد به ويژه از نظر ابعاد فرهنگي و اجتماعي است. ايفاي بهينه اين کارکردها نه تنها براي بقاي خانواده ضروري است بلکه براي تداوم جامعه و انسجام فرهنگي- اجتماعي نيز ضروري مي باشد. ولي با اين وجود، در حال حاضر خانواده دچار آسيب هايي نظير: طلاق، اختلافات زناشويي، خودکشي، کودکان فراري و خشونت خانوادگي شده است. در اين بين خشونت خانوادگي پديده اي است که روابط سالم خانوادگي را که براي بقا و تحکيم خانواده لازم و ضروري است، متزلزل و به عنوان يک فرهنگ ناهنجار در جامعه نهادينه ميکند. يکي از پديده هائي که مطالعه آن به سه حوزه جامعه شناسي، روانشناسي و فرهنگ بسيار مربوط است، خشونت و رفتار هاي خشونت آميز مي باشد. خشونت نسبت به همسر يکي از معضلات بزرگ بسياري از کشورها از جمله ايران مي باشد که پيامدهاي منفي فرهنگي، جسماني و رواني زيادي را براي قربانيان به بار مي آورد. نگاه يک فرهنگ به خانواده، زن و خشونت، ساختار اجتماعي و قوانين حاکم بر يک جامعه، وضعيت اقتصادي و عقايد و باورهاي عمومي مردم، از اموري است که در سطح کلان مي تواند به تبيين خشونت خانگي در هر جامعه اي کمک کند. نوع روابط در خانواده بر اساس رفتارهاي اجتماعي و ضد اجتماعي در يک فرهنگ شکل مي گيرد. هدف پژوهش حاضر بررسي وضعيت سلامت روان زنان قرباني همسر آزاري در کلانشهر تهران مي پردازد. روش اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و نحوه انجام توصيفي- تحليلي است. در اين تحقيق 1186 زن به صورت تصادفي سيستماتيک از زناني از فرهنگ خاص شهر تهران انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به همسر اذيت همسر و سلامت عمومي GHQ-28 را تکميل نمودند که اطلاعات به دست آمده از طريق نرم افزار آماري SPSS و با آزمون t و تحليل رگرسيون چند گانه تجزيه و تحليل شدند. مهمترين يافته اين مطالعه به اين نتيجه مي رسد که (85.4 درصد) بدرفتاري عاطفي، و (31.5 درصد ) بدرفتاري جسمي و (30 درصد) بدرفتاري جنسي و (17.4 درصد) هر سه نوع بدرفتاري را تجربه کردند. زنان قرباني خشونت از همسرآزاري، از وضعيت بدتر سلامت عمومي رنج مي برند. به علاوه رابطه انواع همسر آزاري به عنوان متغير پيش بين با هر يک از ابعاد سلامت عمومي به عنوان متغير ملاک (y) که با استفاده از تحليل رگرسيون چند گانه انجام شد، نشان داد که بين اين متغيرها رابطه مثبت وجود دارد. يعني تجربه بدرفتاري ديدن از هر نوع، پيش بيني کننده بروز اختلال در سلامت عمومي فرد است.در نتيجه به عبارتي بين بدرفتاري ديدن و مشکلات روان شناختي رابطه وجود دارد و در اين بين قربانيان بدرفتاري جنسي و جسمي در مقايسه با قربانيان بدرفتاري عاطفي مشکلات بيشتري را تجربه کردند. در مجموع، بافت فرهنگي و اجتماعي در جامعه شهري زنان تهراني، در نهادينه کردن فرهنگ خشونت. مجوزهاي فرهنگي جديدي را به وجود مي آورد که در کاهش سلامت رواني زنان تاثير دارد.

 
کلید واژه: فرهنگ، همسرآزاري، سلامت رواني، بدرفتاري جسمي، بدرفتاري جنسي، تهران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 210   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی