برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سازگاری، ویژگی های شخصیتی و خودپنداره نوجوانان دختر خانواده های تک والد با خانواده های عادی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نامي پس ويشه حميده,مظلومين مهسا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف مقايسه سازگاري، ويژگي هاي شخصيتي و خودپنداره نوجوانان دختر خانواده هاي تک والد با خانواده هاي عادي انجام گرفت.
پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي- مقايسه اي است. به اين منظور تعداد 120 نفر از دانش آموزان (60 نفر از خانواده هاي دو والد و 60 نفر از خانواده هاي تک والد) با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. پرسشنامه هاي رگه هاي شخصيتي نئوکاسکا و مک کرا (1992) براي سنجش شخصيت، پرسشنامه سازگاري سينها و سينگ (1380) براي سنجش سازگاري و پرسشنامه خودپنداره ساراسوت (1957) براي سنجش خودپنداره استفاده شد
.
نتايج آزمون
T مستقل نشان داد تفاوت معني داري بين سازگاري و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان خانواده هاي تک والد و دو والد وجود ندارد. اما خودپنداره دانش آموزان تک والد به طور معني داري از دانش آموزان دو والد کمتر است.
با توجه به تفاوت خودپنداره در دو گروه، بنظر مي رسد براي رشد خودپنداره دانش آموزان تک والد، مداخلات جبراني تهيه و تنظيم شود
.

 
کلید واژه: ويژگي هاي شخصيتي، سازگاري، خودپنداره، خانواده هاي تک والد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 175   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی