برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران بخش های روانی و سایر بخش ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فتحي مريم*
 
 *دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

فرسودگي شغلي يکي از عوامل موثر در کاهش کارآيي، از دست رفتن نيروي انساني و ايجاد عوارض جسماني و رواني پرستاران است. اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان فرسودگي شغلي در بخش هاي مختلف پرستاري بيمارستان شهيد لواساني شهر تهران انجام شده است.
پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي از نوع مقايسه اي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه پرسنل پرستاري بيمارستان شهيد لواساني در سال 1389 مي باشد. نمونه اي به حجم 50 نفر با استفاده از روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و به پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
در اين مطالعه پرستاران از نظر ميزان فرسودگي شغلي در چهار بعد خستگي عاطفي، عملکرد شخصي مسخ شخصيت و درگيري مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که پرستاران بخش هاي رواني دچار درگيري کمتري نسبت به پرستاران ساير بخش ها هستند
.
با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که فرسودگي شغلي زندگي شخصي و شغلي پرستاران را تحت تاثير قرار مي دهد، لذا توانمندسازي آنان در اتخاذ راهبردهاي مقابله با فرسودگي بايد در برنامه ريزيهاي متعدد مورد ملاحظه قرار گيرد
.

 
کلید واژه: پرستاري، فرسودگي شغلي، بخش هاي پرستاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 157   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی