برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه رضایت زناشویی زنان و متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط با ازدواج با امید به زندگی در فرهنگ ایرانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسداله تويسركاني مريم*
 
 *دانشگاه الزهرا (س)
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

ازدواج به عنوان رويدادي زيستي، رواني، اجتماعي و به ويژه فرهنگي نقش تاثيرگذاري بر سلامت رواني افراد در جامعه دارد. همچنين با توجه به تاثير اميد به زندگي مادران بر روي سلامت رواني فرزندان، اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ي رضايت زناشويي و متغيرهاي جمعيت شناختي مرتبط با ازدواج نظير سن ازدواج، تفاوت سني با همسر، سن، مدت ازدواج با اميد به زندگي در فرهنگ ايراني انجام شد.
نمونه پژوهش شامل 80 نفر از زنان متاهل ساکن تهران بود که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه هاي رضايت زناشويي انريچ و مقياس اميد به زندگي اشنايدر گردآوري و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و تحليل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند
.
نتايج نشان داد که در فرهنگ ايراني از بين متغيرهاي پيش بين تنها متغير رضايت زناشويي است که مي تواند اميد به زندگي را تبيين کند
.
کيفيت ازدواج در فرهنگ ايراني با ميزان اميد به زندگي در زنان ارتباط مثبت دارد. به عبارت ديگر مناسبات سالم بين زوجين و کيفيت روابط زناشويي نقشي تعيين کننده در شکل گيري اميد به زندگي زنان دارند
.

 
کلید واژه: رضايت زناشويي، متغيرهاي دموگرافيک، اميد به زندگي، فرهنگ ايراني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 481   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی