برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین سهم راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی شادکامی و اضطراب دانشجویان دانشگاه یزد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقاني فيروزآبادي محمدحسين*
 
 *دانشگاه آزاد يزد
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

توجه به وضعيت سلامت جسمي و رواني، اجتماعي، فرهنگي در هر جامعه و فراهم آوردن زمينه ي لازم براي تحقق يک زندگي پويا و سالم ضامن سلامتي آن جامعه براي سال هاي آينده مي باشد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين سهم راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني شادکامي و اضطراب دانشجويان انجام گرفت.
جامعه ي آماري مورد بررسي کليه ي دانشجويان دانشگاه يزد مي باشد که در سال تحصيلي 95- 94 مشغول به تحصيل بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 382 نفر در نظر گرفته شد و به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه هاي شادکامي آکسفورد (1989)، فرم فارسي پرسشنامه ي تنظيم هيجان شناختي
(CERQ) امين آبادي و همکاران (1390) و اضطراب بک و همکاران (1990) پاسخ دادند. جهت تحليل داده هاي بدست آمده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد.
يافته هاي حاصل از اين آزمون نشان داد که از ميان راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، بين سرزنش خود و سرزنش ديگران و شادکامي دانشجويان رابطه ي منفي و بين کنارآمدن و مثبت انديشي و شادکامي دانشجويان رابطه ي مثبت وجود دارد. به علاوه اين راهبردها توانستند 28.9 درصد از واريانس شادکامي را تببين نمايند. همچنين يافته ها نشان داد که بين سرزنش خود و سرزنش ديگران و اضطراب دانشجويان رابطه ي مثبت و بين کنارآمدن و مثبت انديشي و اضطراب دانشجويان رابطه ي منفي وجود دارد. همچنين اين راهبردها توانستند 63.3 درصد از واريانس اضطراب را تببين نمايند
.
بنابراين با توسعه ي راهبردهاي مثبت شناختي در مواجهه با موقعيت ها مي توان ميزان شادکامي را افزايش و ميزان اضطراب را کاهش داد اما در کنار همه ي اين ها نبايد نقش فرهنگ را در آموزش راهبردها ناديده انگاشت. افراد درون فرهنگ اجتماعي هر بوم زندگي مي کنند و زندگي را درون ويژگي هاي آن فرهنگ ياد مي گيرند
.

 
کلید واژه: راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، شادکامي، اضطراب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 116   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی