برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه تفکر انتقادی والدین با خلاقیت دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وحيدي فراشاه محمد*,ملازاده عليرضا,قرباني فردين,صادق محبوب سمانه
 
 *دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه تفکر انتقادي والدين با خلاقيت دانش آموزان انجام شد. والدين در تفکر انتقادي نقش مهمي دارند و بايد از همان کودکي در خانواده به کودک آموزش داده شود که بپرسد و نگاهي تيزبينانه داشته باشد. همچنين اکثر صاحب نظران بر اين باورند که اولين گام در پرورش خلاقيت دانش آموزان به وجود آوردن شرايط مناسب در محيط خانوادگي و آموزشي است.
روش تحقيق پيمايشي و از نوع روش همبستگي بود. جامعه آماري شامل تمامي دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر شيراز است که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تعداد 190 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات، از پرسش نامه خلاقيت عابدي و پرسش نامه تفکر انتقادي کاليفرنيا فرم ب استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون
T براي گروه هاي مستقل و آزمون تحليل واريانس چند عاملي استفاده شد.
يافته ها نشان داد که رابطه ميان تفکر انتقادي والدين و خلاقيت دانش آموزان معني دار نبوده است. از ميان مولفه هاي تفکر انتقادي والدين، مولفه هاي استدلال استقرايي و مهارت تحليل والدين پيش بيني کننده هاي معناداري براي خلاقيت دانش آموزان بودند
.

 
کلید واژه: تفکر انتقادي، خلاقيت، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 229   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی