نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی بازی درمانی در کاهش پرخاشگری بدنی و کودکان 8 تا 12 سال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طالبي گوهرتاج*,آقايي حكيمه,نوحي شهناز
 
 *دانشگاه آزاد، واحد شاهرود
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در کودکان و فرهنگ رفتاري والدين و محيط ها و مشاهده آسيب هاي وارده از اين رفتار و بررسي مشکلات روانشناختي و اختلالات رفتاري کودکان از جمله موارد مطرح شده در حوزه روانشناسي کودک مي باشد. اختلالات اخلالگر، کنترل تکانه و سلوک، اختلالاتي را شامل مي شوند که مشکلاتي را در زمينه خويشتنداري هيجانات و رفتارها شامل مي شوند. بنابراين با توجه به اهميت بررسي واکنش هاي هيجاني خصوصا خشم و پرخاشگري در کودکان و بررسي فرهنگ خانواده ها و محيط ها و تاثير اين موارد در بهبود روابط اجتماعي، تحصيلي، خانوادگي و کاهش اختلالات رفتاري، همچنين اثربخشي بازي درماني بر روي اين عوامل، پژوهش در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد. پژوهش حاضر به منظور اثربخشي بازي درماني بر کاهش پرخاشگري بدني در کودکان صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. جامعه آماري مورد نظرکليه دانش آموزان دبستاني شهر شاهرود بوده که از بين آنها 3 دبستان به صورت نمونه گيري در دسترس هدفمند انتخاب شدند و از بين آنها 26 دانش آموز به صورت تصادفي انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرخاشگري کودک و نوجوان (نيلسون، 2000) را پاسخ دادند. گروه آزمايشي در 8 جلسه بازي درماني شرکت نمودند و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکردند. با توجه به يافته هاي به دست آمده و استفاده از روش آماري تحليل کواريانس چند متغيره، بازي درماني سبب کاهش پرخاشگري بدني (p=0.002) در کودکان گرديده است. نتايج نشانگر اين بودکه شيوه هاي متفاوت بازي درماني مي تواند بر کاهش پرخاشگري و درمان اختلالهاي رفتاري دانش آموزان موثر باشد.

 
کلید واژه: بازي درماني، پرخاشگري، دانش آموز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1319   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی