برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهبود الگوريتم مبتني بر تخمينگر بيز در فضاي موجك به منظور كاهش نويز اسپكل از تصاوير فراصوت پزشكي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فروزان فر محمد*,ابريشمي مقدم حميد
 
 *دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي پزشكي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی پزشکی ایران
زمان:  1386دوره 14
 
 
چکیده: 

در اين مقاله با استفاده از تبديل موجك ايزوتروپيك اَتروس (IAWT) و تخمينگر بيز در اين فضا، نويز اسپكل را با حفظ جزئيات تصوير به صورت بهينه حذف مي نمائيم. بدين منظور ابتدا رابطه IAWT را با الگوريتم هرمي لاپلاسين و تبديل موجك اتروس (AWT) دقيقا محاسبه مي كنيم. آنگاه به كمك خواص توزيع متقارن پايدار آلفا نشان مي دهيم كه براي يك تصوير لگاريتمي، ضرايب IAWT با تقريب بهتري نسبت به ضرايب AWT از اين توزيع پيروي مي كنند. بنابراين با استفاده از يك تخمينگر بيز و با فرض توزيع متقارن پايدار آلفا براي ضرايب سيگنال و توزيع گوسي براي ضرايب نويز، سيگنال را از ضرايب نويزي تخمين خواهيم زد. در نهايت با مقايسه روش پيشنهادي با جديدترين روش هاي حذف نويز و انجام تحليل آماري نتايج، نشان خواهيم داد كه اين روش نه تنها معيارهاي نسبت سيگنال به نويز، حفظ لبه و متوسط مربع خطا را بهبود مي دهد، بلكه حجم محاسبات اين روش دست كم يك سوم روش هاي مشابه گذشته مي باشد.

 
کلید واژه: نويز اسپكل، تصاوير فراصوت پزشكي، تبديل موجك ايزوتروپيك اَتروس، تخمينگر بيز، توزيع پايدار آلفا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی