برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين تاثير آواي قرآن کريم بر کاهش اضطراب و درد در بيماران تحت جراحي شکم بيمارستان شهيد اروميه با تاکيد بر فرهنگ اسلامي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عسگري غلام حسين*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آواي قرآن کريم بر کاهش اضطراب و درد بيماران تحت جراحي شکم بيمارستان شهيد عارفيان اروميه با تاکيد بر فرهنگ اسلامي انجام گرفت. اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي مي باشد. جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق شامل کليه بيماران مراجعه کننده به بيمارستان شهيد عارفيان اروميه براي انجام عمل جراحي شکم بودند و تعداد نمونه 60 نفر در دو گروه کنترل و مداخله در نظر گرفته شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اضطراب آشکار اسپيلبرگر و مقياس ديداري درد استفاده گرديد. اطلاعات جمع آوري شده به کمک روش هاي آمار توصيفي ميانگين و انحراف معيار و روش هاي آمار استنباطي کوواريانس چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که آواي قرآن کريم موجب کاهش اضطراب و درد در بيماران تحت عمل جراحي مي گردد.

 
کلید واژه: اضطراب، قرآن کريم، درد، جراحي شکم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 183   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی