برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر خودکارآمدي دختران دوره متوسطه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاه مرادي طباطبايي طاهره سادات*,انصاري شهيدي مجتبي
 
 *قزوين، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات قزوين، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي ذهن آگاهي بر افزايش خودکارآمدي دختران مقطع متوسطه انجام شد.
طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي و با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران، در سال تحصيلي 96- 1395 بودند. روش نمونه گيري به صورت در دسترس انجام شد. حجم نمونه 26 نفر بود که به صورت تصادفي در دو گروه گواه و آزمايشي مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمايش 8 جلسه ذهن آگاهي را دريافت کردند و هر دو گروه قبل و بعد از آزمايش با پرسشنامه خودکارآمدي شرر (1982) مورد آزمون، قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل کوواريانس يک متغيري موسوم به آنکوآ استفاده شد
.
نتايج نشان داد که اجراي آموزش ذهن آگاهي باعث افزايش خودکارآمدي عمومي در دختران مقطع متوسطه مي شود (0.01). بنابراين مي توان نتيجه گرفت که آموزش ذهن آگاهي براي بالابردن خودکارآمدي مي تواند موثر باشد
.

 
کلید واژه: خودکارآمدي، ذهن آگاهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 353   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی