نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش مولفه های کیفیت زندگی بر سازگاری و رضایت زناشویی بیماران سرطان پستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شعاع كاظمي مهرانگيز*
 
 *دانشگاه الزهرا (س)
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

سرطان پستان شايع ترين نوع سرطان در بين زنان مي باشد که باعث بروز ناسازگاري و نارضايتي زناشويي مي گردد. پژوهش حاضر به تاثير آموزش مولفه هاي کيفيت زندگي بر سازگاري و رضايت زناشويي بيماران سرطان پستان پرداخته است. روش پژوهش، شبه تجربي بود. نمونه شامل 10 نفر از بيماران متاهل سرطان پستان شهر تهران بودکه به صورت هدفمند انتخاب و مورد آموزش قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاري زناشويي اسپنير با 32 سوال و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ با 47 سوال بود. مولفه هاي کيفيت زندگي در 5 جلسه به گروه آموزش داده شد. بعد از اتمام جلسات، پس آزمون و يک ماه بعد از آن، پيگيري اجرا شد. نشان داد که آموزش کيفيت زندگي بر سازگاري و رضايت زناشويي گروه به صورت معناداري موثر بوده و سازگاري و رضايت زناشويي را افزايش داده است (P<0.01). با توجه به اينکه کيفيت زندگي، يک متغير تاثيرگذار بر سازگاري و رضايت زناشويي است و آموزش آن بر سازگاري و رضايت بيماران تاثير مثبت دارد، درمانگران مي توانند با آموزش کيفيت زندگي به بيماران، به سازگاري و رضايت زناشويي بيشتر آنان کمک کنند.

 
کلید واژه: کيفيت زندگي، سازگاري زناشويي، رضايت زناشويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 258   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی