برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کارايي درمان فراشناختي بر فرانگراني و راهبردهاي کنترل تفکر در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير: يک مطالعه بررسي موارد در فرهنگ ايران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسوي مقدم سيده آيدا*,بيرامي منصور,بخشي پور عباس,حميدپور حسن
 
 *دانشگاه تبريز، خيابان وليعصر، خيابان رشت، کوچه جمشيد جم، مرکز جامع خدمات مشاوره
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

اختلال اضطراب فراگير اختلالي مزمن است که با نگراني گسترده، مفرط و کنترل ناپذير مشخص مي شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي کارايي مداخله فراشناختي بر فرانگراني و راهبردهاي کنترل تفکر در نمونه اي از افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير در فرهنگ ايران انجام شد.
مطالعه حاضر، در قالب يک طرح تجربي تک موردي از نوع خط پايه چندگانه اجرا شد. 5 بيمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگير بر مبناي مصاحبه باليني ساختاريافته براي اختلال هاي محور يک
DSM-IV به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مرحله پيش آزمون، آخرين جلسه درمان و 6 ماه پس از دوره درمان با استفاده از پرسشنامه کنترل فکر (TCQ) و پرسشنامه افکار اضطرابي (AnTI) مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت تحليل داده ها از روش تحليل نموداري و ترسيمي استفاده شد.
پس از جلسات درمان، نمرات آزمودني ها در هر دو مقياس
AnTI  و TCQ به طور معناداري در مقايسه با مرحله پيش از درمان کاهش نشان دادند. به عبارت ديگر، بر اساس نتايج به دست آمده، تاثير درمان فراشناختي بر آماج هاي درمان در نمونه اين مطالعه معنادار بود.
نتايج پژوهش حاضر نشان دهنده کارايي درمان فراشناختي در بهبود فرانگراني و راهبردهاي کنترل تفکر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير در فرهنگي متفاوت با فرهنگي است که اين رويکرد درماني در آن مطرح شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است
.

 
کلید واژه: اختلال اضطراب فراگير، درمان فراشناختي، راهبردهاي کنترل فکر، فرانگراني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی