برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش تعاملی مولفه های روان شناختی و جمعیت شناختی، رضایت زناشویی و سطح تحصیلات، در زوجین دانشجو: یک طرح ارتباطی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرتضايي زهره,مرتضايي شميراني شهره,رحماني سهيلا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

تحصيلات زوجين و تاثير آن بر رضايت زناشويي موضوعي حائز اهميت و گاه چالش برانگيز تلقي مي شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسي ارتباط ميان سطح تحصيلات زوجين با رضايت زناشويي زنان و مردان دانشجويان دانشگاه تهران انجام پذيرفت.
مطالعه حاضر به صورت مقطعي و در قالب طرحي علي مقايسه اي در سال 1395 بر روي يک نمونه 150 نفري (N=150)
از مردان و زنان صورت پذيرفت. به منظور انتخاب آزمودني ها از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شد، با توجه به ماهيت پژوهش روش جمع آوري داده ها پيمايشي بود و جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه انريچ (ميزان پاسخ دهي= 93%) و چک ليست شاخص دموگرافيک سطح تحصيلات استفاده شد. همچنين به منظور تحليل داده ها از آزمون تي و همبستگي پيرسون استفاده شد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين سطح تحصيلات زوجين و سطوح رضايت زناشويي رابطه مستقيم معناداري وجود دارد (p<0.05 ،r=0.34).
همچنين نتايج گوياي آن بود که بين شاخص رضايت زناشويي زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد (p<0.05).
يافته هاي اين مطالعه همسو با پيشينه پژوهشي گوياي اثرگذاري شاخص سطوح تحصيلات بر واريانس رضايت زناشويي مي باشد. يافته هاي مذکور مي تواند در افق طرح ريزي مداخلات کارامد راه گشا باشد.

 
کلید واژه: رضايت زناشويي، سطح تحصيلات، زوجين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 59   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی