برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با زنان سالم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سيدميرزايي سيده زهرا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، علوم تحقيقات البرز، البرز، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

بيماري مولتيپل اسکلروزيس يک بيماري مزمن و ناتوان کننده سيستم عصبي است که غلاف ميلين دستگاه اعصاب مرکزي (مغز و نخاع) را تخريب مي کند و سپس هدايت طبيعي تکانه هاي عصبي کند مي شود، به دنبال آن به تدريج بخش عضلاني بدن، توانايي خود را از دست مي دهد و باعث ايجاد ناتواني و معلوليت در آن ها مي شود. هدف پژوهش حاضر، مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و بهزيستي ذهني در زنان مبتلا به ام اس با زنان سالم بود. اين پژوهش يک طرح علي- مقايسه اي و از نوع مقطعي بود که در آن 75 نفر از زنان مبتلا به ام اس با 75 نفر از زنان سالم با روش نمونه گيري تصادفي ساده و در دسترس انتخاب شده است؛ مقايسه گرديدند. آزمودني ها پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان، پرسشنامه بهزيستي ذهني را تکميل نمودند و داده ها به وسيله آزمون تحليل واريانس چند متغييري مانوا تحليل شدند. نتايج حاصل از آزمون نشان داد ميان راهبردهاي تنظيم هيجان و بهزيستي رواني زنان مبتلا به ام اس و زنان سالم تفاوت معناداري وجود دارد .(P<0.001) اين نتايج نشان مي دهد که گروه زنان مبتلا به ام اس نمرات بالاتري را در راهبردهاي ملامت خويش، پذيرش، نشخوارگري، فاجعه سازي و ملامت ديگران نسبت به زنان سالم کسب کرده اند. گروه زنان سالم نمرات بالاتري را در راهبردهاي تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ريزي، ارزيابي مجدد مثبت نسبت به زنان مبتلا به ام اس کسب کرده اند. از نظر بهزيستي ذهني همچنين مقايسه ميانگين نمرات نيز نشان مي دهد که ميزان بهزيستي ذهني در گروه زنان سالم بيشتر از زنان مبتلا به ام اس است.

 
کلید واژه: مولتيپل اسکلروزيس، راهبردهاي تنظيم هيجان، بهزيستي ذهني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی