مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس زنان شهرستان گناوه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميني ناصر,باباحسني خاتون
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي اثر آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شماره يک در شهرستان گناوه مي باشد. جامعه آماري شامل کليه زناني که در سال 93 به مرکز شماره يک مراجعه کرده بودند. که تعداد 60 نفر بطور تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و کنترل جاي گرفتند. اما در نهايت تعداد 50 نفر تا پايان پژوهش گروه را همراهي کردند. تحقيق نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. ابزارهاي تحقيق عبارت بودند از آزمون عزت نفس کوپر اسميت، آزمون سلامت روان کلدبرگ و راهنماي عملي آموزش مهارت هاي زندگي سازمان جهاني بهداشت. براي تجزيه و تحليل داده ها، آزمون آماري t گروه هاي مستقل، استفاده شد. نتايج بدين صورت حاصل شد: آموزش مهارت هاي زندگي، عزت نفس زنان را ارتقاء داد. آموزش مهارت هاي زندگي، سلامت روان زنان را بهبود بخشيد و آموزش مهارت هاي زندگي بر نشانه هاي جسماني و اضطراب و بي خوابي و افسردگي تاثيري معنادار نداشت.

 
کلید واژه: مهارت هاي زندگي، عزت نفس، سلامت روان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی