برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سلامت روانی مثبت در بافت فرهنگی و نمونه ای از جامعه ایرانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حشمتي مولايي نفيسه*,درفشي پريسا*,فتحي آشتياني علي*
 
 *مرکز تحقيقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس سلامت رواني مثبت، شامل همساني دروني، پايايي بازآزمايي، روايي واگرا و روايي همگرا، در فرهنگ و جامعه ي ايراني بود. به همين منظور ابتدا سوالات اين مقياس به فارسي ترجمه شده و سپس از طريق ترجمه مجدد سوالات از فارسي به انگيسي و مقايسه آن با متن اصلي از صحت ترجمه اطمينان حاصل شد. جامعه مورد مطالعه، افراد با حداقل تحصيلات ديپلم در محدوده سني 19 تا 35 سال و ساکن شهر تهران بودند، که از بين آن ها 130 نفر که داراي ملاک هاي ورود به نمونه بودند به روش نمونه گيري در دسترس، انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد، مقياس سلامت رواني مثبت (PMH)، پرسشنامه شادکامي آکسفورد(OHI) ، مقياس افسردگي، اضطراب، استرس (DASS) و پرسشنامه افسردگي بک (BDI) را تکميل کنند. پايايي بازآزمايي (r=0.83) و همساني دروني (a=0.78) مقياس سلامت رواني مثبت در حد رضايت بخش مورد تاييد قرار گرفت. روايي همگرا و واگرا از طريق محاسبه ضرايب همبستگي بررسي شد. ضريب همبستگي پيرسون نشان داد، بين مقياس سلامت رواني مثبت و پرسشنامه شادکامي آکسفورد، همبستگي مثبت معنادار وجود دارد (r=0.77) و بين مقياس سلامت رواني مثبت و پرسشنامه افسردگي بک همبستگي منفي معنادار (r=0.63) و همچنين بين مقياس سلامت رواني مثبت و مقياسDASS ، همبستگي منفي معنادار (r=0.64)، وجود دارد. اين نتايج، داشتن روايي همگرا و واگرا ي مقياس سلامت رواني مثبت را تاييد مي کنند. بر اساس نتايج اين پژوهش، مقياس سلامت رواني مثبت براي سنجش اين سازه با توجه به فرهنگ متفاوت ايران نيز در نمونه هاي ايراني، از پايايي و روايي کافي برخوردار است.

 
کلید واژه: مقياس سلامت رواني مثبت، اعتبار، روايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 384   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی