نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه هوش معنوی، امید به زندگی با میزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اله بخشي بيتا*,قمري محمد
 
 *قزوين، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات قزوين
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين هوش معنوي، اميد به زندگي با ميزان سازگاري زناشويي در دانشجويان متاهل انجام شد.
طرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي- همبستگي بود. جامعه پژوهش شامل کليه دانشجويان متاهل 20 تا 50 سال دانشگاه آزاد قزوين سال تحصيلي 1394-95، بودند. حجم نمونه 148 (76 زن و 72 مرد) نفر بودند که با روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و با پرسشنامه هاي هوش معنوي کينگ (2008)، اميد به زندگي ميلر (1988) و سازگاري زناشويي اسپانير (1976) مورد آزمون قرار گرفتند. تجزيه و تحليل اطلاعات با روش رگرسيون چند متغيري و ضريب همبستگي پيرسون انجام شد
.
نتايج نشان داد بعد آگاهي متعالي (P<0.01)
و اميد به زندگي (P<0.01) به صورت مثبت و معنادار، با سازگاري زناشويي رابطه دارد.
نتايج به دست آمده لزوم توجه به نقش هوش معنوي، اميد به زندگي را در نيل به سازگاري زناشويي و پيشگيري از ناسازگاري زناشويي خاطر نشان مي سازد
.

 
کلید واژه: اميد به زندگي، سازگاري زناشويي، هوش معنوي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 276   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی