برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی حمایت اجتماعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: کوليايي مريم,رضايي پندري عباس*,مرادي محمود
 
 *دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مديريت صنعت ايران، دانشگاه مازندران
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

از آنجايي که رفتار شهروندي سازماني نه تنها باعث افزايش اثربخشي سازماني است بلکه يکي از عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي سازمان است، با توجه به پيامدهاي رفتار شهروندي در سطح فردي و سازماني، بررسي عوامل موثر بر بروز اين رفتار اهميت ويژه اي پيدا مي کند. بنابراين هدف اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي حمايت اجتماعي در شرکت خودروسازي زامياد است. سوال اصلي مقاله اين است که چگونه مي توان رفتار شهروندي سازماني را با استفاده از اين متغيرها تبيين کرد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي است که به صورت پيمايشي انجام شده است و جامعه آماري نيز شامل کليه کارکنان شرکت خودروسازي زامياد در سال 1393 است. ابزار گردآوري داده ها سه پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني با - اُن و حمايت اجتماعي زيمت و همکاران و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني پودساکف بوده است. پس از گردآوري داده ها، به منظور تجزيه و تحليل آماري آن ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي چون تحليل عاملي و مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است. پردازش حاصل از داده ها با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري، ضمن تاييد برازش مدل و فرضيات اصلي پژوهش، نشان مي دهد که متغير حمايت اجتماعي به عنوان متغير ميانجي اثر قابل توجهي بر رابطه بين متغير هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني دارد. هم چنين يافته فرعي پژوهش نشان مي دهد که ميانگين رفتار شهروندي سازماني در بين مديران بيشتر از ساير رده هاي شغلي است.

 
کلید واژه: رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني، حمايت اجتماعي، مدل سازي معادلات ساختاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 213   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی