نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی روند خشکسالی استان اصفهان با شاخص آماری SIAP

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پهلوانروي احمد,قاسمي حسين*,افشاري مجيد
 
 *دانشگاه زابل
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

خشكسالي حالتي نرمال از اقليم است كه تقريبا در تمامي مناطق اقليمي رخ مي دهد و تنها مشخصات آن از يك منطقه به منطقه ديگرتفاوت دارد. روش هاي مطالعاتي خاصي براي خشكسالي با توجه به شاخص هاي مورد توجه مانند بارندگي، رطوبت خاك، جريان هاي سطحي، مخازن زير زميني، خسارت هاي اقتصادي و ... ارائه مي گردد. از بين اين روش ها شاخص خشكسالي مقبوليت خاصي دارد. دراين تحقيق شاخص معيار بارندگي سالانه SIAP جهت پايش خشكسالي استان اصفهان به كار گرفته شد. بدين منظور آمار بارندگي 5 ايستگاه سينوپتيك اصفهان (ايستگاه هاي سينوپتيك اصفهان، كاشان، خور، كبوترآباد، شرق اصفهان كه به نسبت از نقطه نظر كميت داده ها وپراكنش در استان وضعيت مطلوبتري دارند) در طي سال هاي 1978 تا 2007 به كار گرفته شد. شد. پس از تصحيح، تكميل و آزمون صحت همگني داده ها با استفاده از روش آزمون توالي، شاخص SIAP براي ايستگاه هاي مورد نظر برآورد گرديد و بر اساس نتايج حاصله، سال (1987 و 2001) خشك ترين سال ها و 1996 و در بيشتر استان 2007 مرطوب ترين سال به دست آمده است.

 
کلید واژه: اقليم، خشكسالي، پايش، SIAP، اصفهان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 253   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی