برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي روش هاي برآورد تبخير و تعرق براي منطقه اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هاشمي گرم دره سيدابراهيم*,مصطفي زاده بهروز,حيدرپور منوچهر
 
 *دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده کشاورزي، گروه آب
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

برآورد مقادير تبخير و تعرق پتانسيل به منظور کاربرد در برنامه ريزي، طراحي و مديريت طرح هاي آبياري و زهکشي و مديريت منابع آب ضروري مي باشد. تبخير و تعرق شامل تبخير از سطح زمين و آب و تعرق بوسيله گياه است و در مناطق خشک و نيمه خشک تحت آبياري از اهميت ويژه اي برخوردار است. روش هاي بسيار زيادي براي برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع وجود دارد ولي اين روش ها نتايج يکساني براي همه مناطق نشان نمي دهند. مطالعات لايسميتري به منظور تعيين مناسب ترين روش در هر منطقه بکار مي رود. به خنظور تعيين مناسب ترين روش برآورد تبخير و تعريف براي دشت اصفهان مطالعه اي با استفاده از لايسيمتر زهکش دار طي سال هاي 1384-1383 در منطقه اصفهان انجام گرفت. در اين مطالعه مناسب ترين روش براي اين منطقه، روش تشت تبخير با ضريب Kp و پس از آن روش هاي بلاني - کريدل اصلاح شده، تشعشعي- فائو، ترک، پنمن- فائو، پنمن - فائو 24، هارگريوز 1985، پريستلي - تيلور، ماکينگ 1957 و پنمن - کيمبرلي 1996 در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.

 
کلید واژه: لايسيمتر، تبخير و تعرق، روش تبخير و تعرق
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 131   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی