برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد منطقه اي جريان هاي کم رودخانه اي و نقش آن در مديريت منابع آب حوضه کرخه در محدوده استان لرستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يونسي حجت اله*,حقي آبي اميرحمزه,يونسي محبوبه
 
 *گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

جريان کم رودخانه در حقيقت حداقل آب عبوري از بستر رودخانه است که بطور معمول کمترين جريان متوسط در طي چند روز متوالي مانند 5، 7 و 30 روز در طول يکسال آماري مي باشد که عموما ميانگين متحرک 7 روزه ملاک برآورد قرار ميگيرد. برآورد جريان هاي کم رودخانه اي و شناخت خصوصيات آن در مطالعات خشکسالي، طراحي سيستم هاي انتقال آب از رودخانه (ايستگاه هاي پمپاژ و آبگيرها)، طبقه بندي جريان هاي رودخانه، محاسبه ميزان ورود فاضلاب به داخل رودخانه با توجه به پتانسيل رقيق شدگي و در نهايت محاسبه ميزان برداشت آب از رودخانه، حائز اهميت مي باشد. در اين تحقيق، به منظور برآورد جريان هاي کم رودخانه اي، از آمار 24 ساله (سال آبي 61-1360 تا 84-1383) دبي روزانه ايستگاه هاي هيدرومتري رودخانه هاي موجود در زيرحوضه کرخه در محدوده استان لرستان استفاده شده است. اين آمار درمرحله اول تحقيق، مورد آزمون همگني قرار گرفته و پس از تاييد همگني آنها، ميانگين متحرک 7 روزه آنها تعيين شده است. در محاسبه دوره برگشت دبي کم رودخانه از نرم افزار Smada 6.0 با دوره برگشت هاي 2، 5، 10 و 25 سال استفاده شده است. براي کنترل اوليه توزيع ها از آزمون هاي نکوئي برازش کاي اسکوئير استفاده شدعه است. با توجه به مشخصات فيزيوگرافي زيرحوضه ها، روابط رگرسيوني مختلفي با دقت هاي متفاوت براي جريان هاي کم استخراج گرديده است. با مقايسه آمار موجود رودخانه ها و آمار توليد شده توسط روابط رگرسيوني ميزان خطا نيز براي دوره برگشت هاي 2،5، 10 و 25 سال محاسبه گرديده است.

 
کلید واژه: جريان کم رودخانه اي، مديرت منابع آب، حوضه کرخه، روابط رگرسيوني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 93   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی