برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش سازه هاي آبخيزداري در تغيير جريان و مورفولوژي رودخانه با استفاده از سيستم تحليلي HEC-RAS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احمدي رضا*
 
 *اداره كل منابع طبيعي استان گلستان
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

رودخانه ها در روند تكاملي خود همواره دستخوش تغيير، تحول و دگرگوني بوده اند. اين تغييرات شامل فرسايش كناره اي، بستر رودخانه و نيز رسوبگذاري بوده كه همواره اراضي زراعي، مناطق مسكوني، راه هاي ارتباطي و تاسيسات حاشيه آنها در معرض خطر قرار دارند. يكي از پديده هايي كه باعث تغييرات جريان در بستر و جداره رودخانه مي گردد، احداث سازه هاي هيدروليكي بوده و بدليل تغيير پارامترهاي هيدروليكي جريان در نهايت منجر به تغيير مورفولوژي رودخانه خواهد شد. در تحقيق حاضر تغييرات احتمالي جريانات رودخانه اي در محل سد تاخيري كردكو در استان گلستان در بازهاي به طول 1300 متر و با استفاده از داده هاي هندسي 26 مقطع عرضي در سيستم تحليلي رودخانه HEC-RAS مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مدل پس از تجزيه و تحليل داده ها، پارامترهاي هيدروليكي جريان نظير سطح مقطع، سرعت، عدد فرود، شيب بستر، حداكثر عمق آب، تنش برشي، قدرت كلي رودخانه، خط تراز انرژي، افت انرژي كل بين دو مقطع تنگ شدگي و بازشدگي، تغيير سطح آب بين دو مقطع محاسبه و آناليز گرديده اند. و عوامل موثر بر تغييرات جريان و مورفولوژي بستر مورد بررسي و بحث قرار گرفته است.

 
کلید واژه: سازه هاي هيدروليكي، سد تاخيري، داده هاي هندسي، جريانات هيدروليكي، مقاطع عرضي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 148   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی