برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات ارتفاع منطقه و محل نمونه در تنه بر ویژگی ‏های مورفولوژیکی چوب آلوکک (Cerasus avium) جنگل لوه استان گلستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميري شامحمد*
 
 *مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي گلستان
 
عنوان همایش: همايش ملي چوب و فرآورده هاي ليگنوسلزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه گنبد كاووس
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

چوب آلوکک (Cerasus avium) يکي از گونه ‏هاي چوبي جنگل هاي شمال کشور مي ‏باشد که کمتر شناخته شده است لذا در اين بررسي به منظور تعيين اثر ارتفاع منطقه و محل نمونه در طول تنه بر خصوصيات مورفولوژيکي چوب اين گونه از جنگل لوه از استان گلستان تعداد 3 پايه درخت آلوکک از محدوده ارتفاعي 800، 1300، 1500 متر انتخاب و قطع گرديد. در مرحله بعد از هر درخت قطع شده تعداد 3 ديسک از ارتفاع يقه درخت، %50 و %75 و به ضخامت 25 سانتي متر تهيه شدند. نمونه‏ هاي ديسک ها جهت انجام آزمايشات مورفولوژيکي به آزمايشگاه علوم چوب البرز کرج انتقال داده شدند.
بررسي خصوصيات مورفولوژيکي نشان داد که چوب آلوکک داراي ميانگين طول الياف
0.963±0.009 ميلي متر و جزو چوب‏هاي با الياف متوسط مي‏ باشد. بيشترين ميزان طول الياف مربوط به حد ارتفاعي 800 متر بوده و با افزايش ارتفاع از  ميانگين طول الياف کاسته مي ‏شود.، در تاثير محل نمونه در طول تنه بين ميانگين ‏هاي طول الياف اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. بررسي تاثير محل نمونه بين مغز تا پوست نشان داد بيشترين ميزان طول الياف در ناحيه نزديک به پوست مي ‏باشد. چوب آلوکک همچنين داراي ميانگين طول آوند 0.372±0.003 ميلي متر، قطر الياف 18.372±0.119، قطر حفره سلولي 7.068±0.101 و ضخامت ديواره سلولي 5.652±0.054 ميکرون مي ‏باشد. بر اساس اندازه ‏گيري هاي انجام گرفته ضريب درهم رفتگي (لاغري)، ضريب انعطاف پذيري (نرمش) و ضريب مقاومت در برابر پاره شدن (رانکل) به ترتيب برابر با 54.674±0.875، 38.620±0.675 و 1.874±0.350 محاسبه گرديد.

 
کلید واژه: چوب الوکک، خصوصيات مورفولوژيکي، جنگل لوه، طول الياف، طول آوند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 47   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی