مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران در استان کرمانشاه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پرويزي يحيي*,حشمتي مصيب,قيطوري محمد,حامدي فردين
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمانشاه
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت منابع طبيعي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه گنبد كاووس
زمان:  1392دوره 1
 
 
چکیده: 

نيروي فرسايندگي باران، توانايي بالقوه باران در ايجاد فرسايش بوده و مهمترين تاثير را در فرسايش خاک دارد. جهت کمي نمودن تاثير عامل فرسايندگي باران شاخصهاي مختلفي توسعه داده شده اند. اين تحقيق با هدف تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران در شرايط اقليمي نيمه خشک کرمانشاه انجام شد.

 
کلید واژه: فرسايش خاک، شاخص فرسايندگي، استان کرمانشاه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 67   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی