برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارايه يک روش ترکيبي براي ارزيابي و انتخاب تامين کننده (مطالعه موردي: شرکت سازنده سازه هاي فلزي)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رستميان نرگس,كتابي سعيده,احمدي مسعود
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مديريت صنعت ايران، دانشگاه مازندران
زمان:  1396دوره 2
 
 
چکیده: 

در دنياي رقابتي امروز، عوامل متعددي بر توانايي شرکت ها براي دست يابي به مزيت رقابتي تاثير مي گذارند. يکي از اين عوامل انتخاب تامين کننده مناسب است که بر آينده سازمان و سودآوري آن تاثير قابل توجهي دارد. به همين دليل در اين پژوهش يک روش که ترکيبي از روش هاي تصميم گيري چندمعياره و تحليل پوششي داده ها است، براي انتخاب بهترين تامين کننده در يک شرکت سازنده هاي فلزي در ايران بکار گرفته شده است. به همين منظور، ابتدا معيارهاي تاثيرگذار بر انتخاب تامين کننده با روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي  (AHP)فازي وزن دهي و سپس تامين کننده ها با روش تاپسيس فازي و همراه با وزن هاي بدست آمده از AHP فازي رتبه بندي شدند. سپس نتيجه رتبه بندي آن ها به عنوان يک معيار خروجي در روش تحليل پوششي داده ها (DEA) مورد استفاده قرار گرفت و عملکرد کمي تامين کننده ها با روش DEA خروجي محور با مقياس ثابت و با سه معيار خروجي و يک معيار ورودي فرضي ارزيابي شد. نتايج نشان مي دهند که در فرآيند انتخاب تامين کننده معيارهاي کمي و کيفي به تنهايي براي ارزيابي کافي نمي باشند و ترکيب مناسب اين دو دسته معيارها مي تواند نتايج بهتر و دقيق تري داشته باشد. هم چنين قيمت مهم ترين عامل در انتخاب تامين کننده ها نيست.

 
کلید واژه: انتخاب تامين کننده، تجزيه و تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)، تاپسيس فازي (FTOPSIS)، تحليل پوششي داده (DEA)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی