برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کیفیت و نوآوری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: براري نيا الهه*
 
 *دانشگاه شاهد، تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مديريت صنعت ايران، دانشگاه مازندران
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

مديريت کيفيت جامع و ارتباطات عملکرد يک بحث بسيار مهم در ادبيات است، ارتباط عملکرد کيفيت و مديريت کيفيت جامع در مطالعات زيادي تاييد شده اند، اما يافته ها در مورد عملکرد نوآوري متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهميت فعاليت هاي مديريت کيفيت جامع را بر روي پيامدهاي عملکرد بيان نموده اند. هدف اصلي اين مطالعه بررسي نقش فعاليت هاي مديريت کيفيت جامع روي کيفيت و يا عملکرد نوآوري مي باشد.
مديريت کيفيت جامع، شامل حمايت مديريت ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و تمرکز بر مشتريان است که بيشترين بار عاملي را تمرکز بر مشتري و کمترين بار عاملي را مشارکت کارکنان دارد. اطلاعات و تجزيه و تحليل داده هاي کيفيت به طور قابل ملاحظه اي مرتبط با عملکرد کيفي است و رابطه مثبت و قوي بين فعاليت هاي مديريت کيفيت جامع و عملکرد کيفي وجود دارد. همچنين شاخص هاي عملکرد نوآوري به سه گروه نوآوري در محصول، نوآوري در فرآيند و نوآوري سازماني تقسيم مي شوند که نوآوري در فرآيند داراي بيشترين بار عاملي و نوآوري سازماني داراي کمترين بار عاملي است. بطور کلي بکارگيري مديريت کيفيت جامع علاوه بر تاثير بر عملکرد کيفي يک فرهنگ و سيستم سازماني را ايجاد مي کند که باعث ترويج نوآوري مي شود.

 
کلید واژه: مديريت کيفيت جامع، عملکرد کيفيت، عملکرد نوآوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1825   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی