برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنجش و تحليل تاب آوري در زنجيره تامين (مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهرابي علي*,كريمي نژاد داوود
 
 *گروه مديريت، دانشگاه شهيد چمران، اهواز
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مديريت صنعت ايران، دانشگاه مازندران
زمان:  1396دوره 2
 
 
چکیده: 

تاب آوري يک مفهوم بين رشته اي است که در زمينه هاي اکولوژي، مهندسي و روانشناسي مورد توجه بوده است اما پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر وارد ادبيات زنجيره تامين نيز شده است. با توجه به اهميت و پيچيدگي روز افزون مديريت زنجيره تامين براي سازمان ها در محيط هاي تجاري پر اختلال امروزي، پيش بيني و تحقق توانمندي هاي تاب آوري لازم براي مقابله يا جلوگيري از بروز اختلال در فعاليت هاي سازمان ضروري است. در مطالعات اخير انجام شده در زمينه تاب آوري زنجيره تامين، بر شناسايي و تحليل آسيب پذيري هاي زنجيره تامين در مقابل اختلال هاي بالقوه و تلاش بر شناسايي و تقويت توانمندي هاي تاب آوري در مقابل آسيب پذيري ها تاکيد شده است.
در اين پژوهش با استفاده از مدل  SCRAMکه توسط پتيت و همکاران (2013) ارايه شده است، پس از تعيين شاخص هاي مهم آسيب پذيري و توانمندي هاي تاب آوري، با استفاده از تحليل اهميت- عملکرد (IP Analysis) شکاف هاي بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب شرکت مورد مطالعه تجزيه و تحليل شد و بر مبناي روابط نظري بين شاخص هاي آسيب پذيري و توانمندي هاي تاب آوري، راهکارهايي جهت افزايش تاب آوري و بهبود وضع موجود زنجيره تامين ارائه شدند. جامعه آماري تحقيق شامل مديران يا کارشناسان خبره شرکت مورد بررسي در حوزه هاي بازرگاني، توليد و عمليات، لجستيک و مالي شرکت مي باشند که با فرايندهاي زنجيره تامين ارتباط دارند. مهم ترين شاخص هاي آسيب پذيري در زنجيره تامين شرکت پتروشيمي مورد بررسي عبارتند از آشفتگي، فشارهاي خارجي و ارتباطات. و توانمندي هاي تاب آوري کارايي، بازيابي و انطباق پذيري با اهميت ارزيابي شدند و در مجموع وضعيت کلي تاب آوري زنجيره تامين اين شرکت ضعيف ارزيابي گرديد.

 
کلید واژه: مديريت زنجيره تامين، تاب آوري، آسيب پذيري، اختلال، صنعت پتروشيمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 1308   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی