برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین توزیع فضایی تراوآیی در مخزن با استفاده از داده های چاه آزمایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: روشن احمد*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي توسعه فناوري در صنعت نفت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  دفتر همکاری های فناوری ریاست چمهوری، پژوهشگاه صنعت نفت
زمان:  1383دوره 2
 
چکیده: 
 اين پروژه توزيع تراوايي در پهنه يك ميدان نفتي بنگستاني با استفاده از داده هاي چاه آزمايي طي دو مرحله بدست آمده است. مرحله اول بررسي زمين شناسي و شناخت خصوصيات مخزن و سپس تفسير كليه اطلاعات چاه آزمايي انجام شده در اين ميدان مي باشد. براي اين كار پس از كنار گذاشتن اطلاعات ناقص و غلط و گردآوري اطلاعات مربوط به خواص پي وي تي سيال مخزن و خواص پترو فيزيكي سنگ مخزن نهايتا هشت حلقه چاه در مخزن ايلام و 14 حلقه چاه در سروك با استفاده از نرم افزار پن سيستم تفسير شدند. در اين تفسيرها مدلهاي ديناميكي ممكن مخزن شبيه سازي شدند و اطلاعات مهمي از قبيل تراوايي - ضريب پوسته - فشار اوليه مخزن - طول شكاف - پارامترهاي مخزن شكافدار (w و l) - فاصله توليدي از مرز مخزن - آبده و گسل - نوع نيروي رانش بر مخزن و شعاع ريزش ثقلي چاه بدست آمد. مهمترين نتيجه اي كه از آناليز چاه آزمايي ميدان بصورت يكجا بدست آمد اينست كه مدل توليد مخزن، مخزن شكافدار است. مرحله دوم پروژه بدست آوردن توزيع تراوايي در مخزن با استفاده از نقاط معلوم (چاهها) از طريق نرم افزارجويز است. در مخزن ايلام بدليل تعداد كم داده هاي معلوم توزيع تراوايي غير ممكن است. در مخزن سروك تعداد داده هاي معلوم بيشتر از ايلام است كه با وجود اشكالات ولي با نهايت تلاش و كوشش توزيع تراوايي در مخزن انجام گرفت. از تطابق تراوايي و تخلخل مغزه هاي گرفته شده در چاه 14يك رابطه بين تراوايي و لگاريتم تخلخل بدست آمد. از تعميم اين رابطه براي كل پهنه مخرن تراوايي در چاههاي ديگر بدست آورده شد. سپس از تراوايي هاي بدست آمده در چاه ها بعنوان نقاط معلوم براي بدست آوردن توزيع تراوايي درپهنه مخزن استفاده گرديد كه مراحل انجام شده براي توريع تراوايي تفسير چاه آزمايي نيز تكرار شد. مقايسه توزيع تراوايي بدست آمده از مغزه با توزيع تراوايي تفسير چاه آزمايي نشان ميدهد. 1- توزيع تراوايي در پهنه مخزن حاصل از دو روش همديگر را تاييد نمي نمايند. 2- از اطلاعات مغزه ها جهت بدست آوردن توزيع خواص (تراوايي - تخلخل - درصد آب و …) در پهنه مخزن نمي توان استفاده نمود. 3- بدليل وجود اختلاف زياد تراوايي (مغزه و تفسير چاه آزمايي) در بعضي از نقاط مخزن مدل تركدار بودن مخزن را تاييد مي نمايد.
 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی