نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسایی و اولویت بندی معیارهای شایستگی مدیران مالی خلاق با استفاده از روشهای MCDM

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پناهي مونا,ايزدي محمدرضا,قربانيان سعيده
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد خلاق
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در بانک ها و موسسات مالي مهم ترين رکن براي دستيابي به اهداف، "مديرمالي" است. مدير متال به عنوان نماينده رسمي سازمان در تدوين چشم اندازها و برنامه هاي مالي، موفقيت سازمان در تحقيق اهداف را تعيين مي کند. موفقيت در انجام اين مسووليت سنگين، بيش از هرچيز به توانمندي و اثربخشي مديران مالي مربوط است. يکي از جنبه هاي اثربخشي مديران، شايستگي است. در اين تحقيق به دنبال آن هستيم تا مهم ترين معيارهاي شايستگي در بين مديران مالي را سناسايي و رتبه بندي کنيم. جامعه آماري اين پژوهش، شامل مديران مالي بانک ها و موسسات مالي شهر تهران است. به منظور شناسايي معيارها به روش ميداني و با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به جمع آوري داده از جمع آوري داده از جامعه آماري مورد نظر کرديم، سپس با کمک روش تصميم گيري چند معياره AHP معياره هاي اثر گذار را رتبه بندي نموديم.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که به ترتيب معيارهاي مهارت فردي، مديريت، تخصص فني و نگرش سيستمي مهم ترين معيارهاي اثرگذار در شايستگي مديران مالي هستند. بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهادات لازم ارائه و خطوط راهنمايي نيز براي انجام مطالعات آتي ترسيم شد.

 
کلید واژه: مديران مالي خلاق، تصميم گيري چند معياره، AHP
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 259   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی