نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی طرحهای راه آهن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رسولي محمد,احراري حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش حمل و نقل ريلي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن حمل و نقل ریلی ایران
زمان:  1383دوره 7
 
چکیده: 

اولويت بندي طرحهاي راه آهن با هدف تخصيص بودجه از اهميت ويژه اي برخوردار است. معيارهاي مختلفي در اولويت بندي خطوط راه آهن تاثير گذار مي باشند. در نظرگيري همزمان تمامي معيارها بدون روش و الگوي مشخص كار پيچيده اي مي باشد، لذا دست يابي به يك مدل ساده و كارا جهت اولويت بندي طرحهاي راه آهن ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي، مدلي ساده جهت اولويت بندي طرحهاي راه آهن ارايه شده است. معيارهاي موثر در اولويت بندي به دوگروه اصلي معيارهاي اجتماعي و اقتصادي دسته بندي شده اند. مقدار عددي هركدام از اين معيارها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي محاسبه شده است. با استفاده از تركيب وزني اين دو معيار، عددي كه بيانگر امتياز هر طرح مي باشد حاصل شده است. بديهي است طرحي كه امتياز بالاتري دارد از اولويت بالاتري نيز برخوردار است. كارايي روش پس از اعمال بر روي 5 طرح عمراني راه آهن مورد تاييد قرار گرفته است.

 
کلید واژه: اولويت بندي، شاخصهاي اجتماعي، شاخصهاي اقتصادي، تحليل سلسله مراتبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 132   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی